Автоматичне: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%ba%d0%bb%d1%96%d1%94%d0%bd%d1%82%d0%b0%20%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f на русский — Украинский-Русский

У 20-ті роки XVIII століття в державних установах їх замінили канцеляристи, підканцеляристи і копіїсти, яких, втім, у повсякденній мові продовжували називати «піддячими» аж до XIX століття.

В 20-е годы XVIII века в государственных учреждениях их заменили канцеляристы, подканцеляристы и копиисты, которых однако в обиходной речи продолжали называть «подьячими» вплоть до XIX века.

WikiMatrix

Я знала, як сильно Бог цінує людське тіло, але навіть це мене не зупиняло» (Жана, 20 років).

Я знала, как высоко Бог ценит человека и его тело, но даже это не останавливало меня. Дженнифер, 20 лет

jw2019

20 червня 1940 року одержав чергове підвищення, змінивши В. Маршалла на посаді командувача флотом.

20 июня 1940 года получил очередное повышение, сменив В. Маршалла на посту командующего флотом.

WikiMatrix

Від 22 березня 1992 року до 20 січня 1994 року був Представником Президента України в Тернопільській області.

С 22 марта 1992 года по 20 января 1994 года был Представителем Президента Украины в Тернопольской области.

WikiMatrix

Зрештою, найближчий приход Церкви на той час знаходився за більш як 96 км від пляжу.

В конце концов, ближайший приход Церкви на тот момент находился почти в ста километрах от нашего пляжа.

LDS

20 грудня 1850 (до 1857) визначено ректором Санкт-Петербурзької духовної академії.

20 декабря 1850 (1 января 1851) года (до 1857) определён ректором Санкт-Петербургской духовной академии.

WikiMatrix

Один тільки фонд друкованих видань збільшується приблизно на 20 000 томів на рік.

Один только состав печатных изданий фонда увеличивается примерно на 20 000 приобретенных по всему миру томов в год.

WikiMatrix

Хоча його було схвалено значною частиною населення, за проект віддало свої голоси лише 71 595 чоловік замість необхідних 80 000 осіб.

Хотя он был одобрен значительной частью населения, за проект проголосовало только 71 595 человек вместо необходимых 80 000 человек.

WikiMatrix

Ін’єкція ботокса у внутрішній сфінктер: місцева дезінфекція та ін’єкція 10-

20 одиниць Ботулінотоксин А (суспензія в 1 мл 0,9% розчину NaCl) безпосередньо у внутрішній анальний сфінктер на кожну зі сторін (загальна кількість: 20-40 одиниць).

Инъекция ботокса во внутренний сфинктер: местная дезинфекция и инъекция 10-20 единиц ботулинотоксина А (суспензия в 1 мл 0,9 % раствора NaCl) непосредственно во внутренний анальный сфинктер на каждую из сторон (общее количество: 20-40 единиц).

WikiMatrix

У прощі 2011 року брало участь близько 1100 осіб Товариство нараховує 30 дійсних членів і близько 20

симпатиків «Обнова» є членом Федерації Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» — об’єднанням локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні.

Общество насчитывает 30 действительных членов и около 20 сторонников «Обнова» является членом Федерации Украинских Католических Студенческих и Академических Обществ «Обнова» — объединением локальных Студенческих и Академических Обществ «Обнова» для координации своей деятельности и реализации совместных проектов на национальном уровне. (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)

WikiMatrix

Брав участь у зйомках телесеріалу «Кухня»: «коментував» вигадані матчі за кадром у 10, 25, 48 і 98 серіях і в кадрі в 94 серії.

Участвовал в съёмках телесериала «Кухня»: «комментировал» вымышленные матчи за кадром в 10, 25, 48 и 98 сериях и в кадре в 94 серии.

WikiMatrix

Британська бібліотека (150 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Конгресу США (155 000 000 одиниць зберігання) Російська державна бібліотека (42 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Франції (30 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Німеччини (23 500 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Китаю (22 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Академії наук Росії (

20 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (15 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Народова (7 900 000 одиниць зберігання) Австрійська національна бібліотека (7 400 000 одиниць зберігання) Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ.

Британская библиотека (150 000 000 единиц хранения) Библиотека Конгресса США (155 000 000 единиц хранения) Российская государственная библиотека (42 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Франции (30 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Германии (23 500 000 единиц хранения) Национальная библиотека Китая (22 000 000 единиц хранения) Библиотека Российской академии наук (20 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Украины имени.

WikiMatrix

За неповні 4 роки виступів у ДЮФЛ Блізніченко провів 69 матчів, у яких забив 80 м’ячів.

За неполные 4 года выступлений в ДЮФЛ Близниченко в юношеской лиге провёл 69 матчей, в которых забил 80 мячей.

WikiMatrix

Оскільки лита башта продемонструвала погану стійкість навіть до вогню німецьких 20-мм гармат, а потовщення її броні було неможливо з цілого ряду конструктивних і виробничих причин, Т-70 оснастили зварною шестигранною баштою.

Поскольку литая башня продемонстрировала плохую стойкость даже к огню немецких 20-мм пушек, а утолщение её брони было невозможно по целому ряду конструктивных и производственных причин, Т-70 оснастили сварной шестигранной башней.

WikiMatrix

20 Батьківську турботу замінила Божа любов

20 Оставлена родителями, но любима Богом

jw2019

У черевному і спинному спинному корінні людини число нервових волокон зменшується приблизно на 20 відсотка від 30-літнього до 90-літнього віку.

В брюшном и спинном нервном корешке человека количество нервных волокон уменьшается приблизительно на 20 процентов от 30-летнего до 90-летнего возраста.

WikiMatrix

Коли члени «якудзи» побачили, наскільки легко стало брати в борг і заробляти гроші у 80-х роках, то вони заснували фірми та почали займатися махінаціями з нерухомим майном і біржовими спекуляціями.

Когда в 80-х годах люди якудзы увидели, как легко брать ссуды и «делать» деньги, они создали компании и занялись операциями с недвижимым имуществом и куплей-продажей акций.

jw2019

20 Навіть переслідування та ув’язнення не можуть затулити уста відданим Свідкам Єгови.

20 Даже преследование или заключение в тюрьму не может закрыть уста преданных Свидетелей Иеговы.

jw2019

Грем залишив в штабі Гоуї і зробив своє перше придбання лише в кінці сезону 1986/87.

Грэм не стал брать с места в карьер, оставив в штабе Хоуи и совершив своё первое приобретение лишь в конце сезона 1986/87.

WikiMatrix

Тепер дещо іще, на початку 20— го сторіччя, що ускладнило все ще більше.

Есть ещё кое- что в начале 20- го века, что усложняло вещи ещё сильнее.

QED

Дві стели історичного змісту (одна датована 1-м роком правління Сеті I), знайдені в містечку Бейт-Шеан за 20 км південніше Геннісаретського озера теж свідчать про те, що єгиптяни побували на східному березі Йордану.

Две стелы исторического содержания (одна датирована 1-м годом Сети I), найденные в городке Бейт-Шеане в

20 км южнее Геннисаретского озера тоже говорят о том, что египтяне побывали на восточном берегу Иордана.

WikiMatrix

б) Чого ми вчимося зі сказаного в Дії 4:18—20 і Дії 5:29?

б) Чему мы учимся из слов, записанных в Деяниях 4:18—20 и Деяниях 5:29?

jw2019

До приходу іспанців, у долині Калі жило близько 30 000 індіанців, потім їх стало менше 2 000, які в свою чергу належали 19 або 20 іспанцям.

К приходу испанцев в долине Кали жило ок. 30000 индейцев, потом их стало меньше 2000, которые в свою очередь принадлежали 19 или

20 испанцам.

WikiMatrix

Народилася в 1965 у Стамбулі, в районі Бешикташ, 20 серпня 1980 вийшла заміж за Абдуллу Гюля, майбутнього президента Турецької республіки.

Родилась в Стамбуле, в районе Бешикташ, 20 августа 1980 года в возрасте 15 лет вышла замуж за своего двоюродного брата Абдуллу Гюля, будущего президента Турции.

WikiMatrix

Був складений список і 5 липня 1941 року німці та колабораціоністи вивезли за місто і вбили 80 чоловік — найбільш авторитетних і освічених членів громади, хто потенційно міг організувати або очолити опір.

Был составлен список и 5 июля 1941 года немцы и коллаборационисты вывезли за город и убили

80 человек — самых авторитетных и образованных членов общины, кто потенциально мог организовать или возглавить сопротивление.

WikiMatrix

BMW 34 41 6 851 439

Легкові

Вантажні

Мотоцикли

ACURA

ALFA ROMEO

AUDI

BMW

CHERY

CHEVROLET

CHRYSLER

CITROËN

DACIA

DAEWOO

DAF

FIAT

FORD

GEELY

HONDA

HUMMER

HYUNDAI

ISUZU

IVECO

JAGUAR

JEEP

KIA

LANCIA

LAND ROVER

LEXUS

MAZDA

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

PORSCHE

RENAULT

RENAULT TRUCKS

ROLLS-ROYCE

ROVER

SAAB

SEAT

SKODA

SMART

SSANGYONG

SUBARU

SUZUKI

TESLA

TOYOTA

VAUXHALL

VOLVO

VW

ZAZ

ALPINA

ASTON MARTIN

BAW

BENTLEY

BUGATTI

BUICK

BYD

CADILLAC

CHANGAN

CHANGFENG

DAIHATSU

DODGE

FAW

FERRARI

GAZ

GMC

GREAT WALL

HAFEI

LADA

LDV

LIFAN

MASERATI

MG

PONTIAC

TATA

DAEWOO

DAF

FIAT

FORD

HINO

HYUNDAI

ISUZU

IVECO

KAMAZ

KIA

MAZ

MERCEDES-BENZ

MITSUBISHI

NEOPLAN

NISSAN

RENAULT TRUCKS

SCANIA

VOLVO

VW

DONGFENG

GAZ

MAN

MAZ-MAN

NEW HOLLAND

TATA

ADLY

APRILIA

BMW

DUCATI

HARLEY-DAVIDSON

HONDA

KAWASAKI

PEUGEOT

SUZUKI

YAMAHA

BAOTIAN

BENELLI

BETA

BIMOTA

BUELL

CAGIVA

CEZETA

DAELIM

DERBI

GASGAS

GENERIC

GILERA

HERCULES

HUSQVARNA

HYOSUNG

INDIAN

KEEWAY

KREIDLER

KSR MOTO

KTM

KYMCO

LML

MALAGUTI

MASH

MBK

MOTO GUZZI

MOTO-MORINI

MOTOBI

MOTOWELL

MV AGUSTA

MZ

NIPPONIA

PGO

PIAGGIO

REGAL RAPTOR

ROYAL ENFIELD

SACHS

SFM

SHINERAY

SIMSON

SWM

SYM

TOMOS

TRIUMPH

UM

VESPA

VICTORY

Оберіть модель Додати в гараж Додати в гараж

Bayerische Motoren Werke AG

Опис:

Аналог запчастини:  BMW 34416851439

Тип запчастини


Ремкомплект 2
автоматичне регулювання Комплектуючі 1
гальмівна система

Виробник


Сортувати за: Найменшою ціною

Рейтингу

Найменшою ціною

Терміну доставки

Наявності

Товарів: 3

%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5 — түркчө котормо Италия тили

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5 — перевод на английский язык

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

82-А46.

82-A46.

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Corpus name: OpenSubtitles2018. License: not specified. References: http://opus.nlpl.eu/OpenSubtitles2018.php, http://stp.lingfil.uu.se/~joerg/paper/opensubs2016.pdf

Що таке автоматичне збереження? — Підтримка Office

Функція автозбереження активується, коли ви працюєте над файлом, що збережено в SharePoint Online або сховищі OneDrive чи «OneDrive для бізнесу». Якщо файл зберігається в іншому розташуванні (або якщо його ще не збережено взагалі), функція автозбереження вимкнена. Це трапляється, якщо файл розташовано в локальній службі SharePoint, на файловому сервері або в папці на комп’ютері.

Крім того, щоб активувати функцію автозбереження у Word, Excel або PowerPoint, файл потрібно відкрити з меню File (Файл).

Примітка.: Якщо ви клацнете File (Файл) > Open (Відкрити) і екран матиме вигляд, як на зображенні нижче, натисніть кнопку Online Locations (Онлайнові розташування) і виберіть у цьому вікні файл OneDrive або SharePoint, щоб активувати функцію автозбереження.

Функція автозбереження може не працювати також і з інших причин, наприклад тому, що:

 • Файл збережено в застарілому форматі, як-от XLS, PPT або DOC.

 • Файл збережено в локальній папці OneDrive, а синхронізацію OneDrive призупинено.

 • Файл вбудовано в інший файл Office.

 • Презентацію відкрито в режимі показу слайдів.

Якщо ви використовуєте Excel, а поради вище не допомогли вирішити проблему, можливо, функція автоматичного збереження не підтримує певні компоненти у файлі. Щоб увімкнути її, спробуйте ось що:

 • Вимкніть функцію «Спільна книга». Раніше цю функцію використовували, щоб надавати спільний доступ. Вона має багато обмежень, тому її замінено на режим співавторства.

 • Якщо можете, зніміть із файлу шифрування паролем. На вкладці Review (Рецензування) клацніть Protect Workbook (Захист книги). Потім видаліть пароль і натисніть кнопку OK.

 • Якщо можете, скасуйте обмежений доступ. Виберіть File (Файл) > Restrict Permissions (Обмеження дозволів) > No Restrictions (Без обмежень).

 • Відкриваючи знімок книги в SharePoint, вибирайте файл, а не знімок.

 • Вимкніть параметр Refresh data when opening file (Оновлювати дані під час відкриття файлу) для всіх таблиць, включно зі зведеними, у файлі. Виберіть таблицю або зведену таблицю й перейдіть на вкладку Table (Таблиця). Виберіть Refresh (Оновити) > Connection Properties (Властивості підключення), а потім зніміть прапорець Refresh data when opening file (Оновлювати дані під час відкриття файлу).

 • Деактивуйте надбудови, через які вимкнуто функцію автозбереження. Виберіть Tools (Знаряддя) > Excel Add-ins (Надбудови Excel) і зніміть прапорець поруч із потрібними надбудовами.

Бігова доріжка-150 кг FitToSky CP-Q6 автоматичне регулювання кута з масажером+ подарунок

Немає в наявностіКод: CP-Q6

Написати

Бігова доріжка-150 кг FitToSky CP-Q6 автоматичне регулювання кута з масажером+ подарунок

21 790 грн.

Немає в наявності
 • +380 показати номер +380675667494
 • +380953028396
 • +380632025444 Вайбер
 • +380 показати номер +380675667494
 • +380953028396
 • +380632025444 Вайбер
 • Графік роботи
 • Контакти
 • Умови повернення та обміну
 • Електрична бігова доріжка CP-Q6 FitToSky -150 кг з масажером

  Всі бігові доріжки тут!

  В подарунок твістер і гантелі!

  Максимальная нагрузка — могут позаниматься на беговой дорожке пользователи с максимальным весом 150 кг Беговая дорожка: размеры ленты — длина 1400 мм, ширина 5000 мм Двигатель — Мощный мотор делает наши беговые дорожки очень хорошим выбором для покупки. Панель управления — Это позволяет нам контролировать функции всего устройства, включает в себя ЖК-дисплей, который показывает текущую программу упражнений, и такие измерения как: время, расстояние, калории, скорость, пульс.           ПАРАМЕТРЫ: Диапазон скоростей: 1,0 — 20 км / ч Учебные программы: 12 Дисплей:время, расстояние, калории, скорость, пульс, программа, Амортизация: ДА, 6 точек (2 амортизаторы, 4 силиконовые подушки) Транспортные колеса: ДА Измерение пульса: ДА Счетчик калорий: ДА Включатель: ДА Максимальный вес пользователя: 150 кг Мощность: 4.0hp. автоматическая регулировка угла наклона 15% LED дисплей, подсветка MP3, USB массажер, твистер, гантели ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Ключ защиты С регулируемой скоростью в ручке Автоматический подъем Комплект (необходимые инструменты, бутылка масла для дорожки) Размеры: Общая длина (беговая дорожка в разложенном виде): 187,0 см Общая ширина: 70,0 см Общая высота (беговая дорожка разложенном виде): 123,0 см Длина ленты: 140,0 см Ширина ленты: 50 см Толщина ленты: 2 мм Беговая  лента: антискользящее покрытие, многослойный полиуретан Длина кабеля: 1,8 м. УПАКОВКА: Вага брутто: 113,0 кг Кількість пакетів: 1

  Автоматичне відшкодування ПДВ: основні аспекти

  Згідно із п.200.18 ст.200 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податку, які подали відповідну заяву та відповідають критеріям, визначеним п.200.19, мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку.

  Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації, та відповідно до вимог, визначених ст.76 ПКУ.

  Контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.

  Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку контролюючого органу.

  Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість платник податку повинен одночасно відповідати критеріям, визначеним п.200.19 ст.200 ПКУ.

  Критерії оцінки платника, відповідність яким надає такому платнику податку право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ, побудовані на аналізі даних його звітних показників та наявної податкової інформації.

  Пунктом 200.20 ст.200 ПКУ передбачено, що визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності.

  Відповідно до п.200.21 ст.200 ПКУ при невідповідності за висновком контролюючого органу платника податку визначеним цією статтею критеріям та відсутності в такого платника права на автоматичне бюджетне відшкодування податку контролюючий орган зобов’язаний протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомити платника податку про відповідне рішення та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано. Відповідне рішення може бути оскаржене платником податку у встановленому порядку.

  Якщо контролюючий орган у встановлений термін не надіслав платнику податку зазначеного повідомлення, вважається, що такий платник відповідає критеріям для одержання права на автоматичне бюджетне відшкодування податку.

   

  Відділ комунікацій

  Головного управління ДФС у Тернопільській області

  Определение автоматики Merriam-Webster

  au · to · mat · ic | \ ˌȮ-tə-ˈma-tik \ 1а : в значительной степени или полностью непроизвольно особенно : чувство рефлекса 5 автоматическое моргание век

  б : действует или осуществляется спонтанно или бессознательно автоматические аплодисменты аудитории

  c : сделано или произведено как машинное : механическое ответы были автоматическими

  2 : с самодействующим или саморегулирующимся механизмом. автоматическая коробка передач

  3 огнестрельного оружия : стреляет повторно, пока спусковой крючок не будет отпущен.

  1 : машина или устройство, которые работают автоматически. особенно : автоматическое огнестрельное оружие

  : автоматическая коробка передач автомобиль с трехступенчатым автоматом

  б : автомобиль с автоматической коробкой передач. Ваша машина автоматическая или механическая?

  определение автоматически по The Free Dictionary

  До этого он автоматически отпрянул от ран, так как автоматически пополз к свету.Когда ей исполнилось пятьдесят, никто не мог сказать ее возраст; стоячая и всегда молчаливая, она напоминала деревянную фигуру, работающую автоматически. Все это время она гадала, может ли произойти что-нибудь странное из того, что она находится на земле ее предков; и какой-то дух внутри нее поднялся автоматически, как сок в ветках. Такие вещи естественным образом оставляли на время на поверхности холод, который мы громогласно отрицали, что мы чувствуем; и мы все трое, с повторением, прошли такую ​​великолепную тренировку, что каждый раз почти автоматически отмечали окончание инцидента одними и теми же движениями.Кастовые линии формируются автоматически. Дети предателей преследовали детей преданных рабочих до тех пор, пока первые не перестали играть на улице и посещать общественные школы. Тулливер начал складывать скатерти в сундук, складывать и складывать. поглаживает их автоматически.) «И ваш дядя Глегг тоже был, и он говорит, что надо покупать вещи, чтобы мы могли лечь, но он должен поговорить с вашей тетей; и они все приходят, чтобы посоветоваться. Он принимал и выполнял приказы. так же автоматически, как музыкальная шкатулка для монеток в углу брала пенни и воспроизводила мелодии.Но она шла все более и более сонно и все более и более автоматически сжимала спящего ребенка за пазуху. Мончармин автоматически открывал ее, казалось, с трудом узнавая Мерсье, своего бизнес-менеджера, обменялся с ним несколькими словами, не зная, кто он такой. говоря, и бессознательным движением вложил английскую булавку, в которой он больше не нуждался, в руки его сбитого с толку подчиненного … почти автоматически переходят к азартным играм для развлечения и расслабления.Он был так натянут, что стая перепелов, взорвавшаяся из-под носа его лошади, напугала его до такой степени, что он автоматически, мгновенно остановил карабин и прижал карабин к плечу. поднимайтесь туда и сюда, и каменные стены качаются взад и вперед, как борта корабля; и когда мы автоматически подготовились к этим разнообразным ожидаемым движениям, их ненаступление полностью преодолело наше равновесие.

  устройств Amazon скоро автоматически поделятся вашим Интернетом с соседями

  Если вы используете Alexa, Echo или многие другие устройства Amazon, у вас есть всего 10 дней, пока вы не станете участником эксперимента, в котором ваша личная конфиденциальность и безопасность будут поставлены на карту.

  8 июня продавец, веб-хостинг и гигант индустрии развлечений автоматически зарегистрируют устройства в Amazon Sidewalk. Новая услуга беспроводной ячеистой сети разделит небольшую часть полосы пропускания вашего Интернета с соседними устройствами с функцией Sidewalk, у которых нет подключения. Sidewalk также поможет вашим устройствам Amazon получить небольшую пропускную способность для других пользователей Sidewalk, когда у вас нет подключения.

  По умолчанию 8 июня в системе будут зарегистрированы различные устройства Amazon.А поскольку лишь небольшая часть людей тратит время на изменение настроек по умолчанию, это означает, что миллионы людей будут вовлечены в программу независимо от того, знают они что-нибудь об этом или нет. На указанной выше веб-странице Amazon указано, что Sidewalk «в настоящее время доступен только в США». Полный список устройств, которые могут действовать как тротуарные мосты: Ring Floodlight Cam (2019), Ring Spotlight Cam Wired (2019), Ring Spotlight Cam Mount (2019), Echo (3-го поколения и новее), Echo Dot (3-го поколения и новее). ), Echo Dot for Kids (3-го поколения и новее), Echo Dot with Clock (3-го поколения и новее), Echo Plus (все поколения), Echo Show (все модели и поколения), Echo Spot, Echo Studio, Echo Input и Echo Flex.

  На веб-странице также указано:

  Что такое Amazon Sidewalk?

  Amazon Sidewalk — это общая сеть, которая помогает устройствам работать лучше. Сервис Sidewalk, управляемый Amazon бесплатно для клиентов, может помочь упростить настройку нового устройства, расширить рабочий диапазон устройств с низкой пропускной способностью, чтобы помочь найти домашних животных или ценные вещи с помощью трекеров Tile, а также помочь устройствам оставаться в сети, даже если они находятся вне зоны их действия. домашний Wi-Fi. В будущем Sidewalk будет поддерживать ряд возможностей использования устройств с поддержкой Sidewalk, таких как интеллектуальная безопасность, освещение и диагностика для приборов и инструментов.

  Как Amazon Sidewalk повлияет на мою личную пропускную способность беспроводной сети и использование данных?

  Максимальная пропускная способность тротуарного моста к серверу Sidewalk составляет 80 Кбит / с, что составляет примерно 1/40 от пропускной способности, используемой для потоковой передачи типичного видео высокой четкости. Сегодня, когда вы совместно используете соединение Bridge с Sidewalk, общий объем ежемесячных данных, используемых Sidewalk для каждой учетной записи, ограничен 500 МБ, что эквивалентно потоковой передаче около 10 минут видео высокой четкости.

  Почему мне следует участвовать в Amazon Sidewalk?

  Amazon Sidewalk помогает вашим устройствам подключаться и оставаться на связи.Например, если ваше устройство Echo теряет соединение Wi-Fi, Sidewalk может упростить повторное подключение к вашему маршрутизатору. Для некоторых кольцевых устройств вы можете продолжать получать оповещения о движении от своих кольцевых камер безопасности, а служба поддержки по-прежнему может устранять проблемы, даже если ваши устройства теряют подключение к Wi-Fi. Sidewalk также может расширить рабочий диапазон для ваших устройств с функцией Sidewalk, таких как умные фонари Ring, обнаружители домашних животных или умные замки, чтобы они могли оставаться на связи и продолжать работать на больших расстояниях.Amazon не взимает комиссию за присоединение к Sidewalk.

  Amazon опубликовала официальный документ, в котором подробно описаны технические основы и условия обслуживания, которые, по ее словам, будут защищать конфиденциальность и безопасность этого смелого начинания. Честно говоря, документ довольно всеобъемлющий, и до сих пор никто не указал на конкретные недостатки, которые подрывают шифрование или другие меры безопасности. Но теоретических рисков достаточно, чтобы заставить пользователей задуматься.

  Реклама Беспроводные технологии, такие как Wi-Fi и Bluetooth, всегда были небезопасными.Помните WEP, схему шифрования, которая защищала трафик Wi-Fi от контроля со стороны ближайших сторон? Он широко использовался в течение четырех лет, прежде чем исследователи выявили недостатки, которые сделали расшифровку данных относительно простой для злоумышленников. WPA, технология, пришедшая на смену WEP, намного надежнее, но у нее также неоднозначная история. На протяжении многих лет у Bluetooth была своя доля аналогичных уязвимостей, будь то в стандарте Bluetooth или в способах его реализации в различных продуктах.

  Если стандартные беспроводные технологии имеют такую ​​плохую репутацию, почему мы должны полагать, что в патентованной беспроводной схеме будет такая, которая лучше?

  Всемогущий джаггернаут

  Затем рассмотрим множество интимных подробностей, которые хранятся на устройствах Amazon.Они видят, кто стучится в наши двери, а в некоторых домах заглядывают в наши гостиные. Они слышат разговоры, которые мы ведем с друзьями и семьей. Они контролируют замки и другие системы безопасности в нашем доме.

  Расширение досягаемости всех этих зашифрованных данных на тротуары и жилые комнаты соседей требует уровня уверенности, который не является гарантированным для технологии, которая никогда не проходила широкомасштабных испытаний.

  И наконец, давайте не будем забывать, кто предоставил всем этот новый способ поделиться и поделиться.Как говорит независимый исследователь конфиденциальности Ашкан Солтани: «Помимо сбора данных о покупательских привычках каждого (с сайта amazon.com) и их активности в Интернете (поскольку AWS является одним из самых доминирующих сервисов веб-хостинга) … теперь они также эффективно становятся глобальный интернет-провайдер одним щелчком переключателя, и все это без необходимости прокладывать ни единого фута волокна ».

  Решение Amazon сделать Sidewalk службой отказа, а не подписки, также красноречиво. Компания знает, что единственный шанс на то, что сервис наберет критическую массу, — это включить его по умолчанию, и это то, что он делает.К счастью, отключение тротуара относительно безболезненно. Включает:

  Рекламы
  1. Открытие приложения Alexa
  2. Открытие дополнительных и выбор настроек
  3. Выбор настроек учетной записи
  4. Выбор Amazon Sidewalk
  5. Отключение Amazon Sidewalk

  Несомненно, преимущества Sidewalk для некоторых людей перевешивают риски. Но для многих, если не для подавляющего большинства пользователей, есть небольшие преимущества и множество недостатков.Представители Amazon не ответили на запрос о комментарии.

  Сообщение обновлено: трекеры плитки и датчики движения удалены из списка затронутых устройств.

  Последние часы для бега премиум-класса Garmin могут автоматически обращаться за помощью.

  Компания Garmin добавляет еще два умных часа в свою линейку. Forerunner 55 начального уровня обладает некоторыми более общими функциями умных часов, а Forerunner 945 LTE нацелен на фанатиков фитнеса.

  Как следует из названия, вам не нужно иметь телефон поблизости, чтобы оставаться на связи с Forerunner 945 LTE (хотя требуется план подписки). С помощью функции LiveTrack вы сможете в режиме реального времени делиться местоположением и маршрутом для пробежки или поездки с семьей и друзьями, а также получать информацию о своем темпе и пробеге. Ваши близкие также могут отправлять вам сообщения поддержки в виде текста или аудио во время мероприятия.

  Возможно, самые важные функции Forerunner 945 LTE — это те, которые помогут вам получить помощь, когда она вам понадобится.Носимое устройство может отправлять сообщения вашим контактам в чрезвычайных ситуациях с помощью функций обнаружения инцидентов и помощи. Опция «Помощь плюс» может автоматически сообщать ваше имя и местонахождение группе круглосуточного наблюдения и реагирования, которая может связаться с экстренными службами и координировать их действия, если вы чувствуете себя небезопасно или часы обнаруживают происшествие.

  Вы также можете ожидать задержанных данных обучения, отслеживания активности и мониторинга производительности. Есть еще несколько типичных функций умных часов, таких как Garmin Pay, хранение музыки и уведомления с подключенного телефона.

  Что касается времени автономной работы, Forerunner 945 LTE работает до двух недель в режиме умных часов, по словам Гарнина, и до семи часов в режиме GPS, когда вы слушаете музыку и используете функцию LiveTrack через LTE. Устройство бывает белого или черного цвета. Он стоит 650 долларов и доступен уже сейчас.

  Garmin

  Между тем, по данным Garmin, Forerunner 55 предлагает более продолжительное время автономной работы по сравнению со своим предшественником, Forerunner 45. Он проработает до двух недель без подзарядки в режиме умных часов (в два раза дольше, чем Forerunner 45) и до 20 часов в режиме GPS по сравнению с 13 часами на 45.

  Он имеет ряд ориентированных на здоровье функций, включая мониторинг частоты дыхания, отслеживание гидратации, напоминания о релаксации, а также отслеживание менструального цикла и беременности. Бегуны могут использовать его для отслеживания своего времени, расстояния, скорости, темпа и частоты пульса. Он отобразит ваше время восстановления и оценки времени окончания, а также предложит стратегии стимуляции PacePro.

  У вас также будет доступ к ежедневным рекомендуемым тренировкам и Garmin Coach. Также есть функции безопасности, в том числе способ поделиться сообщением с вашим местоположением с вашими контактами.Forerunner 55 стоит 200 долларов. Он также доступен теперь в черном, белом или голубом цвете.

  Все продукты, рекомендованные Engadget, выбираются нашей редакционной группой, независимо от нашей материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получать партнерскую комиссию.

  автоматически — определение и значение

 • Начинающим музыкантам не о чем беспокоиться, так как тайтл автоматически определяет тональность и гамму, что делает невозможным выбить неверную ноту при соло.

  Новости, скриншоты, фильмы, обзоры, превью, загрузки и возможности GameSpot

 • Он был настолько доминирующим, что не только стал международным мастером, титул автоматически присваивался победителю, если он еще не стал им, но он также заработал одну из трех норм, необходимых для того, чтобы стать гроссмейстером.

  NYT> Домашняя страница

 • К сожалению, на конференциях писателей распространен слух о том, что жанровый ярлык автоматически переводится как в писательство менее изысканное, чем другая художественная литература в профессиональных умах.

  Автор! Автор! »2005»

  сентября
 • К сожалению, на конференциях писателей распространен слух о том, что жанровый ярлык автоматически переводится как в писательство менее изысканное, чем другая художественная литература в профессиональных умах.

  Автор! Автор! »Архив блога» Жанровые категории — и многое другое из моей саги

 • Хотя титул автоматически вызывает фаворитизм, связанный с расой (ну, раз уж он светлокожий, то он…. Знаешь что?

  Новые материалы Epinions для дома

 • TracSNAP извлекает данные автоматически из репозитория проекта, чтобы дать ответы на такие вопросы, как «Кто еще недавно работал над модулем, который я собираюсь начать редактировать?» И «С кем еще мне следует поговорить перед запуском задачи?».

  2009 Декабрь | Интуиция

 • Я многого не знаю о «Сумеречной зоне», но знаю одно: каждый раз, когда кто-то даже упоминает имя, мой мозг автоматически воспроизводит музыкальную тему… inkedgal

  7 фактов о сумеречной зоне, которые вы могли не знать

 • Я многого не знаю о Сумеречной зоне, но знаю одно: каждый раз, когда кто-то даже упоминает имя, мой мозг автоматически воспроизводит музыкальную тему … inkedgal

  7 фактов о сумеречной зоне, которых вы могли не знать »E-Mail

 • Это необычно, потому что у меня он настроен на автоматический вход , но ничего страшного, я знаю пароль.

  месяцев спустя Valve все еще не сбросила мой пароль Steam — The Consumerist

 • TracSNAP извлекает данные автоматически из репозитория проекта, чтобы дать ответы на такие вопросы, как «Кто еще недавно работал над модулем, который я собираюсь начать редактировать?» И «С кем еще мне следует поговорить перед запуском задачи?».

  15 декабря 2009 г. | Интуиция

 • автоматически — Англо-испанский словарь — WordReference.com

  Основные переводы
  автоматически adv наречие : Описывает глагол, прилагательное, наречие или придаточное слово — например, «приходи быстро », « очень редко», «происходит сейчас », «падение вниз ». (без ручного вмешательства) automáticamente adv adverbio : Describe al verbo, al adjetivo o a otro adverbio («corre rápidamente », «sucede ahora – extra », «»).
  mecánicamente adv adverbio : Describe al verbo, al adjetivo o a otro adverbio («corre rápidamente «, «sucede extray muora)
  dar por hecho loc verb locución verbal : Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como verbo («sacar fuerzas de flaqueza recibo», «sacar fuerzas de flaqueza recibo».
  dar por sentado loc verb locución verbal : Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como verbo («sacar fuerzas de flaqueza recibo», «acusar fuerzas de flaqueza recibo».
  Этот автомобиль автоматически определяет, когда другой автомобиль находится слишком близко, и подает сигнал тревоги.
  автоматически adv наречие : описывает глагол, прилагательное, наречие или предложение — например, «приходи быстро », « очень редко», «происходит сейчас ,» » падение вниз (не задумываясь, по привычке) automáticamente adv adverbio : Describe al verbo, al adjetivo oa otro adverbio (« corre rápidamente »,« sucede ahora mua » «).
  ( латинизм ) ipso facto loc adv locución adverbial : Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como adverbio , «quemarropa»).
  ya adv adverbio : Describe al verbo, al adjetivo o a otro adverbio («corre rápidamente », «sucede ahora 9012 extrañy»,
  По привычке Джин автоматически снимала обувь, когда входила в дверь.

  автоматический — Викисловарь

  Английский [править]

  Альтернативные формы [править]

  Этимология [править]

  С французского automatique , с древнегреческого αὐτόματον (autómaton), средний от αὐτόματος (autómatos, «самодвижущийся, самодвижущийся, самодействующий, спонтанный»), из αὐτóός (autó aut ) я, я ») + μέμαα (mémaa,« горячо желать, стремиться, тосковать, желать »).

  Произношение [править]

  Прилагательное [править]

  автомат ( сравнительный более автоматический , превосходный самый автоматический ) (превосходный сомнительный)

  1. Может работать без внешнего управления или вмешательства.

   Автоматическая стиральная машина была отличным устройством для экономии труда.

   Антонимы: ручное, неавтоматическое
  2. Сделано по привычке или без осознания.

   Реакция была автомат : полет!

   Рассеянное рисование — форма автомат арт.

   Синонимы: инстинктивный, поверхностный, легкомысленный
   Антоним: добровольно
  3. Необходимое, неизбежное, предписанное логикой, законом и т. Д.

   Плевание на другого игрока означает автоматическую красную карточку .

  4. (из огнестрельного оружия, такого как пулемет) Стрельба ведется непрерывно, пока нажат спусковой крючок до тех пор, пока не закончатся боеприпасы.

   Полностью автоматическое оружие не может законно принадлежать частным гражданам в США, за исключением особых обстоятельств, например, частных охранных компаний.

   Условные обозначения: полуавтоматический, импульсный режим, выборочное действие, действие затвора, действие рычага, действие насоса (одиночный выстрел на каждое действие заряжания / дозаправки)
  5. (из пистолета) Автомат заряжания; полуавтоматический или самозарядный пистолет, в отличие от револьвера или другого ручного огнестрельного оружия, который производит один выстрел за одно нажатие на спусковой крючок; в отличие от пулеметов.
   Армия США приняла на вооружение пистолет M1911 Джона Браунинга под патрон .45 ACP ( Automatic Colt Pistol).
   • 1926 , сэр Артур Конан Дойл, Страна тумана [1] :

    Из маленькой сумочки он извлек свой автоматический пистолет , который он положил на каминную полку. .

  6. (вычисление локальной переменной) Автоматически добавляется и удаляется из стека во время вызовов функций.
  7. (математика, группы) Наличие одного или нескольких автоматов с конечным числом состояний
  Производные термины [править]
  Связанные термины [править]
  Потомки [править]
  Переводы [править]

  с возможностью работы без внешнего управления

  действует без сознательной мысли

  с описанием огнестрельного оружия, которое стреляет непрерывно

  Приведенные ниже переводы необходимо проверить и вставить выше в соответствующие таблицы переводов, удалив все числа.Числа не обязательно совпадают с числами в определениях. См. Инструкции в Викисловаре: макет статьи § Переводы.

  Проверяемые переводы

  Существительное [править]

  автомат ( множественное число автомат )

  1. Автомобиль с автоматической коробкой передач.
   Я так и не научился водить палку. Я могу водить только автомат .
  2. Полуавтоматический пистолет.
   Были экипированы G-men, совершающие набег на подпольный ресторан.45 автоматов , при этом у местных милиционеров были револьверы и ружья.
   • 1926 , сэр Артур Конан Дойл, Страна Тумана [2] :

    «Я сказал ему, что если мой с автоматом не был призраком, то ничего больше послужит «.

   • 1934 , Агата Кристи, глава 9, в Убийство в Восточном экспрессе , Лондон: HarperCollins, опубликовано 2017, стр. 262:

    ‘Автоматический под его подушкой опроверг это утверждение.’

  Антонимы [править]
  Переводы [править]

  Автомобиль с АКПП

  См. Также [править]

  (автомобильный):


  румынский [править]

  Этимология [править]

  От французского automatique

  Прилагательное [править]

  автоматический m или n ( женский род единственного числа automatică , мужской род множественного числа automatici , женский и средний род множественного числа automatice )

  1. автомат
  Cклонение [править]
  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *